Labor HR Solutions biedt een totaal oplossing bij reorganisaties

In algemene zin betekent een reorganisatie een ‘verandering van een organisatie’. Door interne of externe oorzaken is het bedrijf genoodzaakt aanpassingen door te voeren. Deze hebben vaak ingrijpende gevolgen voor werknemers. De noodzaak ligt meestal in een verbetering van de organisatiestructuur en/of de financiële situatie. Het voortbestaan van het bedrijf staat misschien zelfs op het spel en er is geen andere oplossing dan te reorganiseren. Veelal gaat dit gepaard met noodzakelijk ontslag van werknemers.

Reorganisatie ontslag

Sta je als eigenaar/directeur op het punt jouw bedrijf of organisatie te saneren, reorganiseren of herstructureren? Of ben je door verslechterde financiële omstandigheden genoodzaakt arbeidsplaatsen te schrappen? Dan kun je om de onderneming gezond te houden, een reorganisatie en ontslag van werknemers overwegen. Het beëindigen van arbeidsovereenkomsten kan, mits je op tijd en in de juiste volgorde de benodigde stappen zet, soms ook geregeld worden zonder tussenkomst van het UWV Werkbedrijf.

Bij een reorganisatie komt veel kijken. Zowel op het vlak van HR als op juridisch en arbeidsrechtelijk vlak.

Welke stappen moeten er gezet worden?

Je kunt veel stappen onderscheiden in een reorganisatie proces. Handig is om een reorganisatieplan op te stellen, waarbij alle aspecten van de reorganisatie aan bod komen. Dit fungeert als een soort draaiboek bij de uitvoering van de reorganisatie, waardoor alle stappen en maatregelen op de juiste en tijdige manier worden gezet.

reorganisatieplan

Begeleiding en advies bij reorganisatie

Een reorganisatie bestaat uit tal van HR en juridische aspecten. Labor HR Solutions kan ondernemingen op beide terreinen verder helpen. Wij kunnen het hele proces verzorgen of deelaspecten, bijvoorbeeld in de situatie dat alleen het juridische deel afgedekt moet worden. Ook is het mogelijk om op tijdelijke basis extra HR adviseurs in te vliegen.

Mobiliteit

Een vak apart is het verzorgen van de mobiliteit van werknemers. Het komt vaak voor, vooral bij de wat grotere ondernemingen, dat er een Sociaal Plan wordt afgesproken waarbij na de boventalligheid medewerkers nog een aantal maanden de mogelijkheid krijgen om een andere baan te vinden terwijl zij nog in dienst zijn van de onderneming. Het gaat hier om een periode waarin zij van werk naar werk begeleid worden. Labor HR Solutions heeft veel ervaring in het opzetten van een mobiliteitsbureau en het hier uitvoering aan geven. Wij kunnen het mobiliteitsbureau inrichten, managen en bemensen. Meer weten over mobiliteit? lees hier dan verder.

Meer weten?

Nieuwsgierig naar onze totaal oplossing bij reorganisaties? Bel gerust 030 – 782 05 02 voor een vrijblijvend gesprek.