Maak gebruik van onze outplacement begeleiding

Zit je in een verbetertraject of dreig je ontslagen te worden? Vaak kun je dan gebruik maken van een outplacementtraject. Daarin krijg je begeleiding bij het zoeken van een nieuwe baan.

Ook werkgevers kunnen bij ons terecht voor het maken van afspraken met betrekking tot outplacementbegeleiding voor hun medewerkers.

Hoe werkt outplacement

Outplacement ligt in het verlengde van loopbaanadvies, maar gaat net even verder. Het accent bij een outplacementtraject ligt bij de zoektocht naar een andere baan terwijl bij loopbaanadvies jij je carrière onder de loep neemt, zonder dat dat altijd betekent dat je opstapt bij je huidige werkgever. Meer weten over loopbaanadvies, lees dan hier verder. Bij outplacement kom je als werknemer met je werkgever overeen dat op zoek gaat naar een andere baan. De kosten daarvan worden meestal gedragen door de werkgever. Soms maakt outplacement deel uit van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Dan staat al vast dat je bij je huidige werkgever wordt ontslagen. Een outplacementtraject kan ook deel uit maken van een sociaal plan bij een reorganisatie.

Er wordt vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject: gebruikelijk is een duur van tussen de 3 en 8 maanden.

Outplacement is vaak aan de orde bij:

  • een onoplosbaar arbeidsconflict of bij verminderd functioneren
  • reorganisatie
  • vastlopen in je carrière

Wie onvrijwillig moet vertrekken krijgt vaak de mogelijkheid te kiezen tussen een (transitie)vergoeding of outplacement of een combinatie daarvan. Veel mensen zijn geneigd te kiezen voor het geld, in de veronderstelling dat ze wel weer snel aan een baan zullen komen. Kijk echter, voor je deze beslissing neemt, goed naar jouw arbeidsverleden, jouw kansen op het vinden van een andere baan en de arbeidsmarkt. Schat je kansen realistisch en niet te rooskleurig in, zeker niet als de arbeidsmarkt krap is en jouw leeftijd een rol speelt. In die gevallen kun je vaak de begeleiding die een outplacementbureau biedt, goed gebruiken. Vraag anderen die jou in je werk kennen, mee te denken over deze beslissing, juist omdat je emoties jouw beslissing kunnen vertroebelen. Ook een advocaat kan goed adviseren. Je kunt eventueel beroep doen op bij de bij ons aangesloten advocaten voor advies.

Waarom outplacement bij Labor HR Solutions 

oplossingsgerichtOutplacementbureaus zijn er in alle soorten en maten. Er zijn grote, bekende bureaus, kleinere bureau’s en er zijn vele eenpitters. Vaak werken de grotere bureau’s voor de grotere werkgevers en worden trajecten ingekocht. Van belang is dat je je niet laat leiden door de naamsbekendheid of het bij de werkgever ingekochte bureau, ook al valt daar bij reorganisaties niet altijd aan te ontkomen.

Van belang is dat je een persoonlijke ‘klik’ moet hebben met de outplacement adviseur en dat de werkwijze of het programma van het bureau bij jou past en aangepast kan worden op jouw wensen.

Labor HR Solutions werkt met ervaren outplacementadviseurs die persoonlijke aandacht voor jou hebben en goed bereikbaar zijn voor jouw vragen. Jij voelt je zeker geen nummer. Wij proberen zoveel mogelijk een adviseur te koppelen die bekend is met jouw functie, branche en in jouw regio werkzaam is. De adviseurs hebben allen een groot netwerk waaruit geput kan worden.Tevens hebben wij adviseurs die ingezet kunnen worden op specifieke doelgroepen, zoals oudere werknemers of werknemers met een beperking. Op deze manier proberen wij zoveel mogelijk maatwerk te leveren.

Hoe ziet een outplacementtraject eruit?

Een outplacementtraject bestaat uit een aantal fasen die je afhankelijk van jouw situatie meer of minder uitgebreid doorloopt:

  • Verwerking arbeidsrelatie. Wie voor outplacement in aanmerking komt heeft mogelijk onprettige werkervaringen, een reorganisatie of een conflict achter de rug. Het vergt soms tijd om daar overheen te komen. Je bent nog boos, vertwijfeld of verdrietig over het verlies van je baan of het onrecht dat je is aangedaan. Het is belangrijk om een open vizier te hebben in een outplacementtraject en zo min mogelijk vertroebeling door het verleden. Wij hebben hier aandacht voor als dat nodig is.
  • Zelfonderzoek. Wil je effectief kunnen solliciteren, dan je moet goed weten wat je wilt. Zelfonderzoek maakt een belangrijk deel uit van een outplacementtraject. Er komen vragen aan de orde als: wat ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Een beroepskeuze test kan deel uitmaken van dit zelfonderzoek. Ook breng je met dit zelfonderzoek in kaart op welke gebieden je eventueel scholing nodig hebt. Samen gaan we op zoek wat een passend programma hierin is.
  • Sollicitatietraining/netwerktraining. Veel mensen die in een outplacementtraject terechtkomen hebben al jaren niet meer gesolliciteerd. Het is meestal zinvol aandacht te besteden aan hoe dat ook al weer ging. Ook andere vormen van het op de juiste manier vinden van werk, bijvoorbeeld inzet van LinkedIn, Twitter, netwerken kunnen aan bod komen. Vanzelfsprekend komt het CV uitgebreid aan bod evenals indien nodig het schrijven van sollicitatiebrieven en het oefenen van sollicitatiegesprekken. Het kan ook zijn dat dit aspect niet nodig is, omdat je voldoende ervaring hebt.
  • Van werk naar werk begeleiding / banen zoeken. Als je de voorgaande stappen eenmaal doorlopen hebt, dan zul je met het echte werk moeten beginnen: het daadwerkelijk zoeken en vinden van een baan. Dit is de kern van outplacement. Wij begeleiden je hierbij en daar waar mogelijk spreken we ons eigen netwerk aan. Regelmatig heb je een begeleidingsgesprek met de outplacementbegeleider. Hij/zij zal je van suggesties, feedback en advies voorzien. Maar ook steunen en blijven steunen, want een outplacementtraject is niet altijd gemakkelijk.

Nieuwsgierig naar meer?

Wij hebben een standaard outplacementprogramma ontwikkeld. Zo kun je een beeld vormen van de inhoud van een outplacementtraject. Binnen dit programma zullen wij samen met de klant tot een maatwerkprogramma komen. Kijk hier voor het programma.

Bel gerust 030 – 782 05 02 voor meer informatie of een offerte.