Labor HR Solutions ontzorgt bij medezeggenschap

Advies bij oprichting en inrichting OR

Een groeiende organisatie kan ineens medezeggenschapsverplichtingen met zich mee brengen. Vragen die bij de directie dan op kunnen komen zijn; wat moet ik doen voor de oprichting? Hoe organiseer ik OR verkiezingen? Heb ik een OR convenant nodig? Bij welke beslissingen betrek ik de OR? En hoe creëer ik goede verhoudingen? De eerste stappen in medezeggenschapsland kunnen lastig zijn. Labor HR Solutions kan je helpen bij het opzetten en inrichten van een OR, taken en bevoegdheden duidelijk maken en adviseren wanneer en hoe je op tijd de OR bij voorgenomen beslissingen betrekt.

Ook als er al een ondernemingsraad is ingesteld, kunnen er door groei van de onderneming diverse werkmaatschappijen ontstaan. De vraag is dan hoe je de medezeggenschap op een efficiënte manier kunt organiseren. Ga je werken met een groepsondernemingsraad (GOR) of een Centrale Ondernemingsraad (COR)? Wat is het verschil en waar liggen de diverse bevoegdheden van verschillende organen? Vragen die wij graag voor je beantwoorden en waarover wij kunnen adviseren.

Advies tijdens het medezeggenschapstraject

Medezeggenschap uitoefenen is vaak een dankbare, maar zeker geen eenvoudige taak. Soms dreigt er tussen directie en OR een conflict of is er een meningsverschil over het adviestraject. Wij adviseren zowel directie als afzonderlijke ondernemingsraden over taken, verantwoordelijkheden en de juiste uitoefening van het wettelijk advies- en instemmingsrecht.

ontzorgen

Labor HR Solutions heeft de beschikking over ervaringsdeskundigen, ook op juridische vlak, die tijdens het gehele medezeggenschapstraject kunnen adviseren. Ook als er een grotere escalatie dreigt en een gang naar de rechter over de juiste toepassing van de WOR, kunnen wij jouw bijstaan. Onze arbeidsadvocaten beschikken over ruime ervaring op het medezeggenschapsterrein.

Medezeggenschapstrainingen

Labor HR Solutions verzorgt tevens trainingen voor zowel directie als de Ondernemingsraad.

De volgende trainingen bieden wij aan:

Basistraining Wet op de ondernemingsraden

Als (nieuw) lid van de ondernemingsraad komen er veel nieuwe onderwerpen op je af. Deze training stelt jou in staat om alle relevante kennis op te doen over het functioneren van de Ondernemingsraad, het eigen functioneren binnen de ondernemingsraad en de Wet op de Ondernemingraden (WOR). Tijdens het programma wordt aan de hand van casuïstiek de benodigde basiselementen behandeld. Met deze training leggen (nieuwe) leden een goede basis om als volwaardig lid van de ondernemingsraad te functioneren.

Tijdsbesteding; 1 dagdeel of 1 gehele dag; in overleg samen te stellen.

Prijs: € 100,00 per persoon met een minimum van € 500,00 exclusief BTW per dagdeel.

Verdiepingstraining voor het Dagelijks Bestuur van Ondernemingsraden

Als voorzitter, (plaatsvervangend voorzitter) secretaris of lid van het Dagelijks Bestuur van de ondernemingsraad vervul je een actieve, sturende rol. Meestal is er weinig tijd om als Dagelijks Bestuur eens stil te staan bij de huidige werkwijze, de verbeteringen die je wilt doorvoeren en (beleids)lijnen die je wilt uitzetten. In deze training werk je gericht aan het versterken en uitbreiden van jouw sturende capaciteiten zodat jij je taken beter en efficiënter kunt uitvoeren. Je werkt zowel aan jouw persoonlijke vaardigheden als aan de collectieve vaardigheden van het Dagelijks Bestuur. Duidelijk wordt vanuit welke gemeenschappelijke context je als Dagelijks Bestuur met de ondernemingsraad aan de slag wilt gaan. Door de werkwijze dat drie Dagelijks Besturen per training kunnen deelnemen aan de training kan waardevolle intervisie en kennisuitwisseling plaatsvinden.

Tijdsbesteding: 1 gehele dag.

Prijs: € 150,00 per persoon, met een minimum van € 1.000,00 exclusief BTW per dag.

Teambuilding voor Ondernemingsraden

Een goed functionerende ondernemingsraad heeft een positieve invloed op de continuïteit en kwaliteit van de organisatie. Door middel van de training Teambuilding wordt invulling gegeven aan de ondernemingsraad als “ succesvol team”. Alle instrumenten en competenties die benodigd zijn komen tijdens de training aan de orde. De training richt zich op het effectief laten functioneren van de ondernemingsraad en het realiseren van gewenste doelen. Er wordt zowel ingezoomd op de collectieve prestatie die het team levert als de individuele bijdrage van de teamleden. De trainingsdag gaat uit van interactie en in beweging komen. Een aantal activiteiten zullen buiten plaatsvinden. In principe zal de training verzorgd worden door 2 trainers.

Tijdsbesteding: 2 dagen

Prijs: € 2.000,00 exclusief BTW per training exclusief kosten van locatie. Locatie wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van eigen wensen.

Teammediation tussen directie en Ondernemingsraad

Het kan voorkomen dat de relatie tussen de OR en de directie is bekoeld, de verhoudingen slecht zijn of er sprake is van een regelrecht conflict dat uit de hand dreigt te lopen. Mediation kan dan uitkomst bieden. Tussen de voltallige directie en ondernemingsraad kan een groepsmediation plaatsvinden. Een dergelijke mediation zal met 2 mediators plaatsvinden. Vaak is een mediation tussen de voorzitter of Dagelijks Bestuur en de voorzitter van de directie ook voldoende om de kou uit de lucht te halen. Op deze manier zullen verhoudingen snel en efficiënt weer genormaliseerd worden en zal weer sprake zijn van een goed lopend adviestraject.

Onze mediator heeft veel ervaring met groepsmediatons en zakelijke mediations. Meer weten over mediation? Lees dan hier verder.

Inzet van een ambtelijk secretaris

Het kan voorkomen dat er tijdelijk of permanent behoefte is aan een ambtelijk secretaris voor de OR. Deze secretaris zorgt er voor dat het bij de OR op rolletjes loopt, de OR adviseert en ondersteunt bij het opmaken van notulen, verslagen en adviezen.

Labor HR Solutions heeft de beschikking over een ervaren ambtelijk secretaris met een gedegen trackrecord bij diverse organisaties.

Nieuwsgierig naar onze OR dienstverlening?

Bel gerust 030 – 782 05 02. Wij staan je graag te woord en komen graag bij jou langs om de mogelijkheden te bespreken. Een training op maat is vanzelfsprekend ook mogelijk.