Labor HR Solutions en haar aanpak van verzuim

Het verzuim in Nederland ligt op gemiddeld circa 4%. De gemiddelde verzuimduur van deze verzuimers was 16 werkdagen. De verzuimduur van alle werknemers was gemiddeld 7 werkdagen per persoon. De kosten aan loonbetaling bij verzuim komen uit op circa 11,5 miljard euro. Dan hebben we het nog niet over de vervangingskosten en het productieverlies dat met verzuim gemoeid gaat. Deze cijfers zeggen veel over hoe wij er in Nederland voorstaan, maar zegt natuurlijk niets over hoe je verzuim aanpakt, terugdringt en hoe je als onderneming grote kosten kunt besparen door het verzuim te reduceren.

Verzuim en de aanpak daarvan lijken gemakkelijk. Een werknemer meldt zich ziek, je vraagt wanneer de werknemer terug komt en wacht totdat hij of zij weer verschijnt. Zo gaat het vaak en soms is het ook geen probleem. Maar dit is niet hoe verzuim aangepakt moet worden.

Hoe pak je verzuim wel aan? Gedragsverandering is noodzakelijk

oplossingsgericht

Labor HR Solutions ziet verzuim als een vorm van gedrag. Gedrag dat veroorzaakt wordt door de omgeving van de werknemer, thuis of op het werk. Arbeidstevredenheid, motivatie, vitaliteit, situatie thuis of gelegenheid om te verzuimen zijn factoren die vaak een rol spelen bij het ziek melden. Verzuimen is dan een keuze van een werknemer. De keuze om wel of niet ziek te melden. Deze factoren en het gedrag daarbinnen zijn te beïnvloeden, waardoor het verzuim af neemt.

Voorbeelden?

Een werknemer heeft een ziek kind en meldt zich zelf ziek.

Een werknemer heeft regelmatig last van hoofdpijn en meldt zich ziek.

Een werknemer is verkouden en meldt zich ziek.

 

Waarom meldt de een zich wel ziek bij hoofdpijn of een eenvoudige verkoudheid en de ander komt werken met 40 graden koorts? In veel gevallen heeft dit dus te maken met de keuze van de medewerker en niet met de ziekte zelf.

Als een direct leidinggevende of directeur de juiste vragen stelt (gedrag en leefgewoontes kunnen bespreekbaar worden gemaakt), een goede analyse maakt van de beperkingen en daarop acteert, en op de juiste wijze het gesprek met de werknemer blijft voeren, kan het gedrag worden beïnvloed en zal het verzuim afnemen. Hierbij is het eigenlijk niet interessant om te weten wat er aan de hand is (welke klacht of diagnose). Het is interessant om te weten welke functionele beperkingen iemand ervaart om zijn eigen of een andere functie uit te oefenen. Belangrijk is de conclusie dat ziekte niet beïnvloedbaar is, dat overkomt iemand. Echter het ziek melden en dus verzuimen in plaats van (aangepast) werken is een keuze. De te maken keuzes zijn wel beïnvloedbaar. Met andere woorden:

 ‘Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze’; hierbij moeten dus de leidinggevende en werknemer zich steeds de vraag stellen:

‘is verzuim de beste oplossing?’

Wat biedt Labor HR Solutions?

Aanpak en reductie van verzuim en daarmee het realiseren van een kostenbesparing begint met een gedragsverandering (het gedragsmodel) en de implementatie van deze verandering in de organisatie.

Labor HR Solutions begeleidt werkgevers en leidinggevenden in dit proces, zodat het gedrag van werknemers ook daadwerkelijk beïnvloed wordt. Daarbij is de rol van de organisatie, HR en leidinggevende in het verzuimproces van essentieel belang. Juist leidinggevenden moeten doordrongen worden van de goede verzuimaanpak.

Soms volstaat een kortdurende workshop, soms is een wat meer langdurige training noodzakelijk om binnen de organisatie deze verandering en verzuimaanpak te realiseren. Hierin leren wij HR en de leidinggevenden kennis en vaardigheden aan om het gedrag van werknemers te beïnvloeden.

In een kosteloze intake zullen wij samen met jou de verzuim situatie in kaart brengen en een programma op maat samenstellen.

Als aanvulling daarop kan Labor HR Solutions voor jou het verzuimprotocol aanpassen, zodat deze aansluit bij het verzuimmodel.

Als je alleen behoefte hebt aan de aanpak van lastige verzuimdossiers, kan dat ook. Meer weten over ons casemanagement; lees hier dan verder.

Nieuwsgierig naar onze verzuim aanpak?

Meer weten of onze verzuimaanpak? Bel gerust? 030 – 030 – 782 05 02 of stuur een mail naar info@labor-hr.nl. Ons verzuimteam staat voor je klaar.