Verzuimreductie en kosten besparing

Eén van de expertises van Labor HR Solutions is het terugdringen van verzuim. De eerste stap is om het verzuimbeleid goed in te richten. Als je daarover mee wilt weten, lees dan hier verder. Goed casemanagement hoort daar ook bij.

Goed casemanagement leidt tot het terugdringen en voorkomen van verzuim.

lighthouseRegie op verzuim is daarbij het sleutelwoord. Koersvast en doelgericht zorgen onze onafhankelijke casemanagers er voor dat jij de regie op het verzuim krijgt. Daartoe behoort het inzicht krijgen in het voorkomen van verzuim, het op juiste wijze omgaan met verzuim en de juiste omgang met, inzet en betrokkenheid van de bij verzuim betrokken personen en organisaties zoals arbo-arts en verzekeraar. Goede verzuimregistratie en een goed verzuimdossier waarbij nauwlettend de Wet Verbetering Poortwachter gevolgd wordt, is onontbeerlijk. Het doel hiervan: reductie van verzuim, het op orde hebben van de verzuimdossiers (geen lijken meer in de kast), geen verlenging loondoorbetalingsverplichting en uiteindelijk; verzuimkosten verlagen.

Onze casemanagers hebben vele jaren ervaring en zijn verbonden aan de RNVC (Register Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers). Wij zijn onafhankelijk, niet verbonden aan een arbo-dienst en kijken altijd vanuit het belang van de organisatie waarvoor wij worden ingezet. Door de onafhankelijkheid en deskundigheid zijn wij in staat snel het verschil te maken en kosten te besparen.

Wat doet het casemanagement van Labor HR Solutions

  • Lopende verzuimdossier ordenen, analyseren, bijsturen en doorbreken.
  • Indien nodig bezwaar aantekenen tegen verlening van de loondoorbetaling.
  • Dossiers geheel doorlopen voor de RIV-toets c.q. WIA-beoordeling.
  • Binnen jouw organisatie het regie model met succes implementeren.
  • Het opzetten / actualiseren van verzuimbeleid.
  • Het opzetten / actualiseren van re-integratiebeleid.
  • Het trainen van leidinggevenden inzake het beheersen van verzuim.
  • Een verzuim-volgsysteem voor je opzetten of opschonen.
  • Een brede analyse maken van het verzuim binnen de organisatie met daarop aansluitend een plan van aanpak om  verzuimkosten te verlagen.
  • Ondersteunen in het kiezen van een nieuwe arbodienst.

Veelal worden onze casemanagers voor een bepaalde periode ingehuurd om de ‘klus’ te klaren. Na afloop hiervan heb je als werkgever grip op het verzuim, zijn de dossiers op orde en is er sprake van verzuimreductie. Ook is het mogelijk om ons case management in te zetten voor moeilijke verzuimdossiers zodat daarin een doorbraak wordt gerealiseerd.

Het afnemen van abonnementsuren per maand is eveneens mogelijk. Je krijgt dan de beschikking over je eigen case manager op afroep, op dagen dat het uitkomt.

Nieuwsgierig naar meer?

Bel 030 – 782 05 02 of mail gerust naar Labor HR Solutions. Wij komen graag bij je langs voor een vrijblijvend gesprek over ons case management.

Afhankelijk van jouw behoefte maken wij een offerte op maat.