Behoefte aan arbeidsrecht?

Labor HR Solutions biedt naast HR oplossingen ook oplossingen op het gebied van het arbeidsrecht. Onze advocaten zijn specialist in het arbeidsrecht en hebben tevens ervaring als advocaat in het bedrijfsleven. Zij weten van de hoed en de rand en weten waar ondernemers behoefte aan hebben; korte lijnen, een direct aanspreekpunt, snel, adequaat advies, geen langdurige, kostbare procedures en hulp tegen redelijke prijzen. Ook in het arbeidsrecht, kunnen wij ontzorgen!

Bij arbeidsrecht draait het om de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Deze twee partijen sluiten een arbeidscontract met elkaar voor bepaalde of onbepaalde tijd, op oproepbasis of via een payroll constructie. Op basis van een arbeidsovereenkomst werkt een werknemer voor een werkgever in ruil voor loon. Vaak is de arbeidsrelatie goed, maar er kunnen ook wrijvingen ontstaan.

Arbeidsconflict

Helaas kunnen er conflicten ontstaan tussen werkgever en werknemer. Je kunt ervoor kiezen om zo’n conflict zelf op te lossen, maar het is verstandiger om te kiezen voor een professionele arbeidsrechtadvocaat of arbeidsrechtjurist. Gezamenlijk gaan wij dan met u de arbeidsrechtelijke problemen oplossen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Dreigt de verhouding scheef te lopen of is er sprake van disfunctioneren, dan is beëindiging van het arbeidscontract mogelijk een oplossing. De beëindiging van een juridische verhouding zoals een arbeidsovereenkomst is niet altijd eenvoudig. Onder de Wet Werk en Zekerheid is het zelfs lastiger geworden. Een goed (ontslag) dossier en vastlegging van de kwestie is onontbeerlijk. De advocaten van Labor HR Solutions kunnen snel en adequaat adviseren. Als er een goed ontslagdossier is opgebouwd, een verbeterplan is doorlopen en de medewerker voldoende kansen voor verbetering heeft gekregen zonder goed gevolg, kan de arbeidsovereenkomst door middel van een beëindigingsovereenkomst beëindigd worden. Er is dan wel een transitievergoeding verschuldigd. De medewerker moet dan overigens wel vrijwillig meewerken aan de beëindiging. Wil hij of zij dat niet dan kun je als werkgever de gang maken naar de kantonrechter voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Wij zullen je dan daarin bijstaan.

Een bestendige koers

lighthouseAls er geen goed ontslagdossier is aangelegd en je wilt als werkgever de arbeidsovereenkomst toch beëindigen, dan zal betaling van de transitievergoeding vaak niet voldoende blijken om een ontslagregeling te bereiken.

Betaling van een zogenaamde extra ‘billijke vergoeding’ is dan vaak onontbeerlijk. Wij helpen je met het voeren van de onderhandelingen om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst toch te kunnen realiseren. Door reeds in een vroeg stadium betrokken te worden, kunnen wij je gericht en op de juiste manier adviseren. Dankzij onze persoonlijke aanpak en kennis van ontslagrecht worden langslepende (ontslag)procedures vaak voorkomen en wordt een bestendige koers gevaren.

Wetgeving

De wetgever is zich ervan bewust dat de verhouding tussen werkgevers en werknemers per definitie niet gelijkwaardig is. Op de eerste plaats wordt de werknemer beschermd tegen de dominante positie van zijn werkgever. De Wet Werk en Zekerheid wil zo bijvoorbeeld de positie van flexwerkers beschermen en de werknemer eerder recht geven op een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Ook andere arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals re-integratie, reorganisatie, het afspiegelingsbeginsel, transitievergoeding en de billijke vergoeding zijn te beschouwen als arbeidsrecht in de brede zin van het woord. Verder kunt u denken aan de Wet Gelijke Behandeling of de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst. Wij hebben gedegen kennis van al deze onderwerpen om je efficiënt verder te helpen.

Reorganisatie

Ingeval van reorganisaties kan er behoefte ontstaan aan de inzet van een arbeidsrechtspecialist. Bijvoorbeeld om de afspiegeling te berekenen, een Sociaal Plan op te stellen, of een ontslagvergunning bij het UWV te verkrijgen. Wij kunnen dat voor jou verzorgen.

Bij een grotere reorganisatie spelen er veel meer aspecten, ook op het HR vlak. Te denken valt aan opstellen van een OR adviesaanvraag of ontslagbrieven voor en het voeren van ontslaggesprekken met werknemers etc. Hiervoor kunnen wij een volledig reorganisatieteam samenstellen die veel ervaring heeft in het begeleiden van dergelijke trajecten. Alle nodige expertise heeft u dan in één hand. Dat komt de communicatie, effectiviteit en snelheid te goede.

Nieuwsgierig naar onze totaal aanpak bij reorganisaties? lees hier meer.

Meer weten?

Heb je een (dreigend) arbeidsconflict en zoek je een betrouwbare gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat? Een waarop je blindelings kunt vertrouwen en die weet waar hij het over heeft? Labor HR Solutions heeft veel expertise en knowhow op gebied van arbeidsrechtelijke kwesties. Betrouwbaarheid en deskundigheid loopt als rode draad door onze dienstverlening. Laat je terzijde staan door ons enthousiaste team. Arbeidsrecht is ons specialisme.

Bel gerust 030 – 782 05 02 voor een vrijblijvende kennismaking. Afhankelijk van jouw behoefte maken wij een offerte op maat.