Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid verschaffen wanneer een werknemer (langdurig) ziek is. Is werkhervatting mogelijk, en zo ja, kan dit binnen de eigen organisatie of moet er een nieuwe werkgever worden gezocht? Onafhankelijk van enige arbodienst of bedrijfsarts verzorgen onze arbeidsdeskundigen een volledig objectief onderzoek naar de re-integratie mogelijkheden van medewerkers. Binnen de wettelijke kaders en op basis van de criteria gesteld door het UWV worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Dit onderzoek kan uitkomst bieden in de volgende situaties:

  • Bij (langdurig) ziekteverzuim en de medewerker aangeeft zijn werk niet meer te kunnen uitvoeren.
  • Bij onduidelijkheid of de zieke medewerker het werk weer kan uitvoeren in de toekomst.
  • Bij onduidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden van de medewerker tijdens of na de periode van arbeidsongeschiktheid.
  • Wanneer de re-integratie moeizaam verloopt en hiervoor geen aanwijsbare redenen zijn.
  • Wanneer het doel van de re-integratie niet duidelijk is.
  • Bij frequent verzuim.

Wat houdt een arbeidsdeskundig onderzoek in?

In een arbeidsdeskundig onderzoek worden de volgende vragen beantwoord:

  • Kan de werknemer het eigen werk bij de werkgever nog uitvoeren?
  • Is het eigen werk bij de werkgever op enige wijze nog passend te maken?
  • Zijn er mogelijkheden tot andere passende en duurzame arbeid bij de eigen werkgever?
  • Welke mogelijkheden tot passende en duurzame arbeid zijn er elders?

Wat doen onze arbeidsdeskundigen?

Een arbeidsdeskundige onderzoekt de duurzame arbeidsmogelijkheden die een medewerker heeft. Een arbeidsdeskundige is specialist in de combinatie mens, werk, inkomen en een sterke organisatie.

Als werkgever krijg jij specialistisch en deskundig advies op het vlak van specifieke (functie)belasting en de belastbaarheid van jouw medewerker. Jij krijgt uiteindelijk een duidelijk beeld van wat er in de praktijk nodig is om een medewerker verder met succes te laten re-integreren. Door vroegtijdig een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren bespaar je op de verzuimkosten, voorkom je een loonsanctie en ondersteun je de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerker.

Wanneer zet je een arbeidsdeskundige in?

Als terugkeer in de eigen functie een probleem is of niet langer mogelijk is, geeft een arbeidsdeskundig onderzoek duidelijkheid over de vervolgaanpak.

Dit is in ieder geval aan de orde uiterlijk een maand voor de eerstejaarsevaluatie! Dan moeten er keuzes worden gemaakt over het einddoel van de re-integratie: terug in eigen of een andere functie bij eigen of andere werkgever. Op basis van de uitkomsten van het arbeidsdeskundig onderzoek geef jij, samen met jouw medewerker, verdere richting en vorm aan het Plan van Aanpak c.q. de re-integratie.

Wachten tot het eerste jaar voorbij is of wachten totdat uw bedrijfsarts de richting aangeeft is onverstandig en onnodig duur. Hoe eerder een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet, hoe eerder jullie duidelijkheid hebben over de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot re-integratie. Daarna kan een doelgericht traject worden ingezet waardoor zowel jij als werkgever als jouw werknemer optimaal voordeel behalen. Bij het te laat of niet inzetten van arbeidsdeskundig onderzoek mis je re-integratiekansen. Het UWV zal de werkgever hiervoor een loonsanctie van een (bruto) jaar(salaris) opleggen. Zet dus tijdig de juiste specialist in!

Preventief onderzoek

Ook preventief onderzoek is mogelijke en in sommige situaties zelfs zeer gewenst. Bijvoorbeeld in de situatie dat een medewerker voortdurende klachten ervaart en af en toe uitvalt. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan dreigend langdurig verzuim helpen voorkomen. De medewerker blijft daardoor inzetbaar! Ook bij frequent kortdurend verzuim is het verstandig om een arbeidsdeskundig onderzoek in te stellen. Frequent kortdurend verzuim kan duiden op structurele overbelasting van een medewerker. Het onderzoek verschaft duidelijkheid over deze overbelasting en inzicht en advies over de belastbaarheid van de medewerker en vergroting daarvan.

Waarom kiezen voor een arbeidsdeskundige van Labor HR Solutions?

ontzorgenOmdat wij niet belast zijn met diverse overheadkosten, zoals het geval is bij arbo diensten, werken wij voordeliger dan de meeste arbeidsdeskundigen. De kwaliteit is van zeer hoog niveau. Onze arbeidsdeskundigen zijn lid van de NVvA (Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen). Zo ontzorgen wij ook in verzuimsituaties.

Nieuwsgierig naar onze dienstverlening?

Bel of mail gerust voor een vrijblijvend gesprek of vraag direct een offerte aan voor een arbeidsdeskundig onderzoek.

030 – 782 05 02 of mail info@labor-hr.nl